Jakie są rodzaje i właściwości betonów hydrotechnicznych?

W przypadku prowadzenia robót budowlanych jednym z podstawowych stosowanych materiałów budowlanych jest beton. Beton używany jest do budowy fundamentów, wznoszenia ścian piwnicznych, czy też wylewania stropów, w tym przypadku raczej zastosowanie ma tzw. beton zwykły, którego gęstość w stanie suchym jest nie mniejsza niż 2 000 kg/m3, ale nie większa niż 2 600 kg/m3. Istnieje jednak szereg robót zwłaszcza w przypadku budownictwa przemysłowego, w których beton zwykły jest, mówiąc wprost za słaby w każdym obszarze bezpieczeństwa. W przypadku robót specjalistycznych nierzadko zaleca się użycie tzw. betonów hydrotechnicznych.

 

Gdzie wykorzystywany jest beton hydrotechniczny?

Wiadukt z betonuBeton hydrotechniczny to beton o szczególnej klasie wytrzymałości, stopniu wodoszczelności i przede wszystkim mrozoodporności, pozwalającej wykorzystywać go do wykonywania tzw. budowli hydrotechnicznych. Budowlami hydrotechnicznymi nazywamy różnego rodzaju jazy, zapory, śluzy wodne. A także elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe i różnego rodzaju kanały, zbiorniki oraz ogrody deszczowe. Jak widać, budowle te służą nie tylko gospodarce wodnej jako takiej, ale również kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód. Istotą dobrze wykonanych budowli hydrotechnicznych jest użycie najwyższej jakości materiałów budowlanych, które będą odporne na olbrzymie, niewyobrażalne wręcz przeciążenia związane z ciągłym naporem wody i oddziaływaniem różnego rodzaju czynnikom atmosferycznym. Bezpieczeństwo użytkowania wspomnianych budowli zapewnia stosowanie na etapie budowy specjalistycznej mieszanki betonowej zwanej betonem hydrotechnicznym.

 

Jakimi cechami wyróżnia się beton hydrotechniczny?

Cechą charakterystyczną betonu hydrotechnicznego jest stały, przynajmniej minimalnym obszarem kontakt z wodą, dlatego podstawowymi parametrami określającymi jego jakość są odporność na wilgoć i mróz oraz wypłukiwanie. W przypadku betonu hydrotechnicznego kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniej mieszanki cementu, który odpowiada za hydratację, czyli proces łączenia się wody z cementem. Zaleca się zatem stosowanie betonu o klasie wytrzymałościowej o wartości między B25 a B40. Dobór właściwej mieszanki betonu zależy od indywidualnie do zlecenia prowadzonej symulacji zagrożeń, jakie wystąpić mogą w środowisku, w którym użytkowana będzie dana budowla. Zważywszy na fakt, iż beton ten może być używany nie tylko do budowy tam, nadbrzeży, ale również platform wiertniczych, mostów i wiaduktów skład mieszanki betonowej musi być najwyższej jakości, odpowiadającej konkretnym normom państwowym.

 

Jakie są rodzaje betonu hydrotechnicznego?

Beton hydrotechniczny jest betonem specjalistycznym, nazwijmy go „niejednorodnym”. Jest to beton, którego nie da się podzielić na konkretne rodzaje jak np. beton odporny na ścieranie, który występuje w klasie I, dla ruchu dużego i ciężkiego oraz klasie II, dla ruchu średniego i małego. W przypadku betonu hydrotechnicznego rodzaj mieszanki betonowej zawsze opracowywany jest indywidualnie do miejsca zastosowania. Każdorazowo podczas projektowania danej budowli hydrotechnicznej opracowuje się odpowiednią recepturę mieszanki betonowej, dbając o użycie odpowiedniego rodzaju betonu i zastosowania odpowiedniego rodzaju kruszywa, a nawet odpowiedniej jakości wody. Do budowy betonu hydrotechnicznego zaleca się stosowanie kruszyw czystych, wolnych od najmniejszych zanieczyszczeń, tzw. kruszyw mineralnych, czyli piasku, żwiru lub kruszywa łamanego zależnie do rodzaju prowadzonej inwestycji.

Czytaj dalej: Gdzie stosuje się beton hydrotechniczny?